Cleanroom Equipment

Cleanroom Equipment


Resistance Test Machine

Resistance Test Machine

The surface resistance meter uses precision spaced parallel bars positioned on the back for sensin..

Microscope with LCD

Microscope with LCD

Microscope with LCD..

Microscope JSZ5B

Microscope JSZ5B

Microscope JSZ5B..

Khay linh kiện nhựa FLC (kệ dụng cụ FLC)

Khay linh kiện nhựa FLC (kệ dụng cụ FLC)

Khay linh kiện nhựa FLC (kệ dụng cụ FLC) được dùng để đựng sản phẩm hàng hóa,linh kiện điện tử tro..

Tweezers

Tweezers

ESD Stainless Steel Tweezers - High precision tweezers - Material:100% stainless steel - An..

Wrist Strap Tester

Wrist Strap Tester

Wrist Strap Tester..

ESD Wrist Strap

ESD Wrist Strap

ESD Wrist Strap..

Wireless Antistatic Wrist Strap

Wireless Antistatic Wrist Strap

Wireless Antistatic Wrist Strap..

Fan Filter Unit (FFU)

Fan Filter Unit (FFU)

Fan Filter Unit (FFU)..

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)